Theo Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2017 đạt...
Trong thanh toán xuất nhập khẩu, nhiều khách hàng ở châu Phi nói chung và...
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sang...