Công ty TNHH Quốc tế Phương Nam
Công ty TNHH Quốc tế Phương Nam
  • Ngày 2/10/2003 :  Công ty TNHH Quốc Tế Phương Nam được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4102018058 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp với trụ sở chính ban đầu đặt tại số 533 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.
  • Năm 2004: Công ty trở thành thành viên chính thức của phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh  ( VCCI- Vietnam Chamber of Commercial and Industry).
  • Tháng 12/2008 đến nay: Công ty đã chuyển địa điểm về Lầu 4, Tòa nhà 772 EFG Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10,TP.HCM.