Điều chúng tôi có!

Dịch vụ đóng gói sản phẩm
Dịch vụ đóng gói sản phẩm

Mỗi loại hàng hóa khác nhau sẽ có những quy tắc đóng gói khác nhau. Đến với dịch vu của Phương Nam, hàng hóa sẽ được phân loại theo từng chủng loại riêng biệt & được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của hàng hóa đó như: máy móc, đồ gỗ, thiết bị điện tử, tranh ảnh, đồ dễ vỡ.

Các dịch vụ đóng gói bao gồm:

  • Đóng Pallet
  • Đóng gói hút chân không
  • Đóng gói hàng hóa xuất khẩu
  • Đóng gói máy móc thiết bị hàng hóa
  • Đóng gói đồ dễ vỡ
  • Đóng gói đồ gia đình
  • Đóng gói hành lý cá nhân
  • Đóng gói hàng điện tử
  • Đóng gói thiết bị văn phòng
  • Đóng gói hàng siêu trường, siêu trọng