Các lô hàng nhập khẩu bột chùm ngây và thực phẩm chế biến từ cá nóc phải xuất trình chứng thư kiểm định của các trung tâm kiểm đinh chất lượng được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) công nhận.

Theo thông báo của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2017 cơ quan chức năng của Hàn Quốc yêu cầu các lô hàng nhập khẩu bột chùm ngây (moringa oleifera lam) và thực phẩm chế biến có chứa cá nóc phải xuất trình chứng thư giám định của trung tâm kiểm tra chất lượng được phía Hàn Quốc công nhận. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Đối với các sản phẩm dạng bột có hàm lượng chùm ngây (moringa oleifera lam) từ 50% trở lên phải có kết quả kiểm tra hàm lượng kim loại.

2. Đối với các loại thực phẩm chế biến có chứa cá nóc phải có kết quả kiểm tra gen cá nóc.

Tại Việt Nam hiện tại có 7 trung tâm kiểm tra chất lượng được phía Hàn Quốc công nhận. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng trên có thể liên hệ với các trung tâm này để kiểm tra chất lượng hàng và được cấp chứng thư trước khi xuất khẩu:

1. Đối với bột chùm ngây: Phòng Thí nghiệm Chi nhánh Cần Thơ của công ty TNHH Intertek Việt Nam

2. Đối với thực phẩm chế biến có chứa cá nóc:

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 1 (Hải Phòng)

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 2 (Đà Nẵng)

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 3 (Nha Trang)

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 4 (Tp. Hồ Chí Minh)

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 (Cà Mau)

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 6 (Cần Thơ)

- Phòng Thí nghiệm Chi nhánh Cần Thơ của công ty TNHH Intertek Việt Nam

Nguồn: http://vietnamexport.com