Tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, ngành hàng thủy sản đã bổ sung tên khoa học và được gom lại thành một phân nhóm để dễ kiểm soát là phân nhóm 0302.9x và 0303.9x

Theo đại diện Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan, tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 một số mặt hàng cá đã được mô tả lại, bổ sung tên khoa học, các mặt hàng phụ phẩm ăn được của cá được gom lại thành một phân nhóm để dễ kiểm soát (phân nhóm 0302.9x và 0303.9x), đồng thời bổ sung một số loài cá chép vào các phân nhóm cá chép…

Cụ thể, các mặt hàng phụ phẩm của cá, mã số 0303.99.00 được gộp từ 53 dòng hàng của nhóm 03.03. Đại diện Cục Thuế XNK cho rằng, việc gộp dòng này là hợp lý vì rất khó để phân biệt phụ phẩm của cá mà theo chủng loại cá. Ví dụ, khó có thể phân biệt gan cá tuyết với gan cá tuyết chấm đen hoặc gan cá tuyết Meluc.

Bên cạnh đó, mô%3ḅt số dòng cá mới được chi tiết tại Danh mục phiên bản 2017 là cá chuột ba sọc (Botia, Chromobotia macracanthus) tại mã số 0301.11.11, cá rồng trân châu (Scleropages jardini) tại mã số 0301.11.96, cá hồng y Banggai (Pterapogon kauderni) tại mã số 0301.19.91, cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae) tại phân nhóm 0303.5x....

Đại diện Cục Thuế XNK cho biết thêm, ngoài các mô tả tiếng Việt thì các loài cá mới đều có chú thích tên khoa học của loài cá để tránh nhẫm lẫn trong phân loại.

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/