Theo Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2017 đạt hơn 135,87 tỷ USD, tăng 22,5%, tương ứng tăng 46,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Bảng Thống Kê Các Mặt Hàng Nhập Khẩu

Hàng hóa nhập khẩu 8 tháng 2017 có 47/53 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2016. Số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD là 24/53 nhóm hàng. Trong đó, tăng mạnh nhất là các nhóm hàng: hạt điều tăng 93,3%; hàng rau quả tăng 92,7%; bông tăng 47,1%; xăng dầu tăng 39,5%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 35,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 33,7%… so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong tháng 8/2017 đạt 2,92 tỷ USD, giảm nhẹ 1,6% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 đạt 24,12 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng lớn nhất cho Việt Nam 8 tháng năm 2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc với 7,67 tỷ USD, tăng 112,4%; Trung Quốc đạt 7,24 tỷ USD, tăng 24,5%; Nhật Bản đạt 2,83 tỷ USD, tăng 2,3%… so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt gần 3,07 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng /2017 đạt 22,24 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam 8 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc với gần 8,26 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc với 4,38 tỷ USD, tăng 20,7%; Đài Loan với 2,45 tỷ USD, tăng 22,5%; Hoa Kỳ với gần 1,87 tỷ USD, tăng 36,1%; Nhật Bản với 1,86 tỷ USD, tăng 9,57%; …

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,46 tỷ USD, tăng 22,1% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 đạt hơn 8,9 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam 8 tháng/2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với 4,62 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc với 3,4 tỷ USD, tăng 44,6%; …

Nhóm nguyên phụ liệu (bao gồm: bông các loại; xơ, sợi dệt các loại; vải các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy): nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu trong tháng đạt 1,7 tỷ USD, giảm 4,2% so với tháng trước, qua đó đưa kim  ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu trong 8 tháng /2017 đạt 13,78 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó

Bông các loại: nhập khẩu trong tháng là 116 nghìn tấn, trị giá 217 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng /2017 đạt 889 nghìn tấn, trị giá 1,63 tỷ USD, tăng 25% về lượng và tăng 47,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước;

Nhập khẩu xơ, sợi, dệt các loại đạt 78 nghìn tấn, trị giá 153 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và tăng 8,2% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng /2017 đạt 574 nghìn tấn, trị giá 1,17 tỷ USD, tăng 1,6% về lượng và tăng 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước;

Vải các loại đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 900 triệu USD, giảm 8,1% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng/2017 đạt 7,35 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước;

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 432 triệu USD, giảm 9,4% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng/2017 đạt 3,63 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp nhóm nguyên phụ liệu cho Việt Nam 8 tháng /2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với 5,82 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc với 1,96 tỷ USD, tăng 2,5%; Đài Loan với 1,57 tỷ USD, tăng 5,7%; Hoa Kỳ với 1,19 tỷ USD, tăng 55,5%; …

Sắt thép các loại: Lượng nhập khẩu sắt thép trong tháng 8/2017 đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 795 triệu USD, tăng 28,8% về lượng và tăng 25,6% về trị giá so với tháng trước, đưa tổng lượng nhập khẩu trong 8 tháng/2017 lên 10,4 triệu tấn, trị giá 6,03 tỷ USD, giảm 15,4% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 5,18 triệu tấn, giảm 28,5%; Nhật Bản: 1,48 triệu tấn, giảm 19,2%; Hàn Quốc: 1,11 triệu tấn, giảm 5,1%; Đài Loan: 1,03 triệu tấn, giảm 12,4%; Ấn Độ: 1,03 triệu tấn, gấp 16,3 lần… so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: Lượng nhập khẩu trong tháng 8/2017 đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 591 triệu USD, giảm 5,2% về lượng và tăng nhẹ 0,9% về trị giá so với tháng trước, đưa tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 8 tháng/2017 đạt 8,63 triệu tấn, trị giá 4,51 tỷ USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với 3,34 triệu tấn, tăng 10,2%; Hàn Quốc với 1,92 triệu tấn, tăng 82,1%; Malaysia với 1,74 triệu tấn, giảm 22,5%…

Ô tô nguyên chiếc các loại: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 8/2017 đạt 7,8 nghìn chiếc, trị giá là 188 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 12,7% về trị giá so với tháng trước.

Tính đến hết 8 tháng/2017, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65,5 nghìn chiếc, trị giá là 1,39 tỷ USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 32,7 nghìn chiếc, tăng 13,9%; ô tô tải là 25,4 nghìn chiếc, giảm 14% và ô tô loại khác là 7,4 nghìn chiếc, giảm 30,2%.

Trong 8 tháng/2017 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan đạt mức cao nhất với 23,8 nghìn chiếc, trị giá là 432 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 9,9% về trị giá; tiếp theo là các thị trường: Inđônêxia với 15,5 nghìn chiếc, trị giá 277 triệu USD, gấp 8,6 lần về lượng và gấp 12,1 lần về trị giá; Hàn Quốc với gần 6 nghìn chiếc, trị giá 127 triệu USD, giảm 53,4% về lượng và giảm 43,8% về trị giá…

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn

Write a comment:
*

Your email address will not be published.